Framside 2018-02-04T11:18:43+00:00

Ei fager vestlandsbygd

Innst i Bjørnafjorden ligg den idylliske kystperla Strandvik. Med eit mangfald av aktivitetar, attraksjonar og kultur. Leik deg i sandvolleyballbanar i verdsklasse, nyt ein konsert i kyrkja eller ta ein forfriskande dukkert. Opplev god mat og drikke akkompagnert av fenomenal utsikt frå den lokale restauranten!

Nyhende

Desse nyhende er henta frå Facebook, sjå arkivet for eldre innlegg her.

06 feb 2019, 19:08

Kokevarselet på strekninga Joker Strandvik - Håvik er oppheva! Strandvik og Vinnes Vassverk har fått svar på vassprøven etter vassleidningsbrot 4. februar, og melder at vatnet er trygt å drikke. ... Sjå meirSjå mindre

04 feb 2019, 18:02

- KOKEVARSEL -
Grunna brot på vassledningen i Strandvik sentrum er det innført kokevarsel for drikkevatn. Kokevarselet gjeld på strekninga frå Joker Strandvik til Håvik, og gjeld fram til ny melding vert gjeve.

Om naboen el andre kjende som vert råka av kokevarselet ikkje har Facebook, ver venleg å informer vidare.
... Sjå meirSjå mindre

Strandvikjo har delt Fusa sokn sitt innlegg.
Strandvikjo
Image attachment

25 jan 2019, 16:15

Ei flott helg i vente...... Fusa sokneråd inviterer til to gudstenester i helga.
Strandvik kyrkje sundag 27. januar kl.11.00. Vår tidlegare kapellan Knut ivar Askeland er prest. Det vert både dåp og nattverd, og kyrkjekaffi etter gudstenesta.
Hålandsdalen sundag kl.16.30. Det vert lek gudsteneste som blir leia av vår eigen kyrkjelydspedagog Norunn Rød Markhus. Dt vert også her kyrkjekaffi etterpå.

TA TUREN OG BLI MED I FELELSSKAPET!

Bileta er av Strandvik kyrkje og ei Hålandsdalen kyrkje i flomlys.
... Sjå meirSjå mindre

Strandvikjo har delt Fusa sokn sitt innlegg.
Strandvikjo

14 jan 2019, 6:05

Kvar tredje tysdag i månaden vil Fusa sokneråd i samarbeid med Strandvik Kyrkjeutval leggje til rette for «open kyrkje» i Strandvik. Dette er eit tilbod for dei som vil bruke Strandvik kyrkje oftare, men også for dei som vil bruke kyrkja på andre måtar enn når det er vanleg gudsteneste.
På desse kveldane vil kyrkja vere open frå kl. 19:00 til 20:00. Her kan ein setje seg ned ein heil time eller berre eit par minutt. Her kan ein tenne eit lys i lysgloben eller berre sitja stille. Her kan ein knele ved altarringen og be ei stille bøn eller sitja i ein kyrkjebenk og la tankane vandre.
Frå galleriet bak i kyrkja vil det verte framført musikk i ulike samanhengar. Det kan vere orgelmusikk, men også kormusikk eller andre instrumentalmusikk. Fyrste kvelden, tysdag 15. januar, vil det vere orgelmusikk ved kantor Iman de Zwarte.
Fusa sokneråd og Strandvik KU vonar at initiativet vert teke godt imot av bygdefolket og inviterer til å ta ein tur innom kyrkja når du går forbi på din kveldstur.
... Sjå meirSjå mindre

 

Kommenter på Facebook

Ja gå i kirka den som kan , ellers mister vi den 👏🇳🇴

29 des 2018, 17:51

... Sjå meirSjå mindre

Kommenter på Facebook

Dette er vel ikkje god nok beredskap? 3 dager uten mobildekning!

24 des 2018, 12:39

Velkomen til Jolagudsteneste i Strandvik kyrkje kl. 14:00! ... Sjå meirSjå mindre

Strandvikjo har lagt til 3 nye bilder — følte seg inspirert.
Strandvikjo
Endeleg lyser masta på Kletten igjen!

Prosjektet «Ljospunktet» på Kletten vart starta i 2015. Dessverre var lyskastarane av ein heller dårleg kvalitet, og måtte hentast ned allereie i 2017.

I 2015 gav Medio Utleieservice, Strandvik Transport og Maskin og Leigland Bygg midlar til å gjennomføre prosjektet. Og hjartlege takk til desse for igjen å støtte opp om prosjektet slik at Bygdautvalet no har kunne investert i nye lyskastarar av god kvalitet. No lyser masta betre enn nokon gong før!

Kva er så tanken bak dette? Leiar for Bygdautvalet, Peter-Hans de Zwarte, synest masta er estetisk stygg og eit skjemmande element i bygda. Så løysinga vart ironisk nok å lyse den opp, slik at den også er synleg når det er mørkt. Men, når det er mørkt er det som ein gong var ei keisame grå mast, gjort om til noko nytt, spanande og fargerikt. Noko som gjev bygda særpreg. Kanskje til og med noko ein kan stå å sjå på, og undra seg over, seine nattetimar, medan den roleg rullar gjennom fargespekteret? Kanskje noko som får kreative sjeler og ungdomar til å flytte til bygda? Eit fyrtårn som viser folk vegen til Strandvik? Eller noko som får folk til å tenkje over dette svært så viktige, men anonyme knutepunkt i vårt moderne samfunn? 

Masta har fått namnet «Ljospunktet». Strandvik i seg sjølv er jo eit lyst punkt i statistisk samanheng, med folketalsauke. Og Kletten er eit slags midtpunkt i bygda. Uansett, kva som er meininga med masta overlet me til fri tolking. Dette er eit av Bygdautvalets mange bidrag til bygda, og me håper de liker det.

Del gjerne! Kva synst du?Image attachmentImage attachment

16 des 2018, 10:04

Endeleg lyser masta på Kletten igjen!

Prosjektet «Ljospunktet» på Kletten vart starta i 2015. Dessverre var lyskastarane av ein heller dårleg kvalitet, og måtte hentast ned allereie i 2017.

I 2015 gav Medio Utleieservice, Strandvik Transport og Maskin og Leigland Bygg midlar til å gjennomføre prosjektet. Og hjartlege takk til desse for igjen å støtte opp om prosjektet slik at Bygdautvalet no har kunne investert i nye lyskastarar av god kvalitet. No lyser masta betre enn nokon gong før!

Kva er så tanken bak dette? Leiar for Bygdautvalet, Peter-Hans de Zwarte, synest masta er estetisk stygg og eit skjemmande element i bygda. Så løysinga vart ironisk nok å lyse den opp, slik at den også er synleg når det er mørkt. Men, når det er mørkt er det som ein gong var ei keisame grå mast, gjort om til noko nytt, spanande og fargerikt. Noko som gjev bygda særpreg. Kanskje til og med noko ein kan stå å sjå på, og undra seg over, seine nattetimar, medan den roleg rullar gjennom fargespekteret? Kanskje noko som får kreative sjeler og ungdomar til å flytte til bygda? Eit fyrtårn som viser folk vegen til Strandvik? Eller noko som får folk til å tenkje over dette svært så viktige, men anonyme knutepunkt i vårt moderne samfunn?

Masta har fått namnet «Ljospunktet». Strandvik i seg sjølv er jo eit lyst punkt i statistisk samanheng, med folketalsauke. Og Kletten er eit slags midtpunkt i bygda. Uansett, kva som er meininga med masta overlet me til fri tolking. Dette er eit av Bygdautvalets mange bidrag til bygda, og me håper de liker det.

Del gjerne! Kva synst du?
... Sjå meirSjå mindre

 

Kommenter på Facebook

Og frå det høgaste punktet på Kletten,lyser det frå Nissehytta.

Flott tolkning, flott kommentar, kjempe initiativ fra både utvalget og sponsorene.

Kjempekjekt at det igjen er lys i masta på Kletten! 🌈😍. Ein stor 👏👏👏 både til bygdautvalet og sponsorane.

Et symbolsk landemerke👍

Veldig fint med lys 👍Når me var små gjekk me på ekspedisjonstur til Kletten og Klettaltanen ❤Flytta frå Strandvik i 1968 og syns det er kjekt å følgje sida ❤

+ Sjå fleire kommentarar

22 nov 2018, 15:54

... Sjå meirSjå mindre

Last meir

Hendingar

Di hending her?

Ingen hendingar akkurat no.

Last meir