Dugnadsdyd gjev bygdefryd

By | 2014-04-27T14:41:25+00:00 27 april 2014|Bilete, Dugnad|

Det er ein fantastisk vår og alt spirer og gror. Men moder jord må av og til temmast litt, og i Strandvik gjer me dette med å kalla inn til stor dugnad.

Både små og store individ møtte opp på denne fantastiske dagen til ein durabeleg innsats. Gras og busk vart kutta i kvar krik og krok. Gravplassen vart planert, leikeapparat ved Grendahuset vart riven, nye apparat vart sett opp ved barnehagen, volleyballbana fekk fornya sanden, Skjelavikjo vart reinska for tang, tare og stein og mykje meir…

Dei forskjellege laga hadde organisert eit stort matfat av både salt og søt. Dei tradisjonelle kakene og søtsakene gjekk ned på høgkant, men må sjå seg slått av det nye innslaget av bagettar og rundstykke som falt svært godt i smak hos dei hardt arbeidande.

Takk for ein eineståande innsats av bygdefolket, no er bygda klar til å ta imot både nye konfirmantar, 17. mai og den årlege marknaden.

Underteikna tar atterhald om at overskrifta kanskje ikkje er språkleg riktig. Men verande i det fantasifulle hjørnet vart dugnad og dyd, som tyder ein moralsk verdifull eigenskap eller god handling, slegen saman. Underteikna synest denne overskrifta passa svært godt til bodskapen i artikkelen, og bryr seg dermed nemneverdig lite om kva andre meiner om det…

(Trykk på bileta for å forstørre dei.)