Folkemøte om bygdepark

Strandvik Torget AS inviterer til folkemøte om planar for Strandvik Bygdepark onsdag 23. august kl. 19:00 i Grendahuset.

Styreleiar for Strandvik Torget AS Svein Lang og arkitekt Arne Smedsvig innleier møtet.

Tema

  • Forslag til skisse blir presentert
  • Forslag om miljøgate
  • Mudring av elva frå brua til fjorden
  • Somar- og vinterpark
  • Diskusjon og forslag til forbetringar

Vel møt!

 

23. august 2017 19:00 – 21:00 @ Grendahuset