Lars Kristian Kvåle, god ven, familiemedlem og sambygding. Hans liv vart alt for kort. Han hadde eit sterkt ynskje å koma med ein siste bodskap. Han brukte mykje energi på dette sterke portrett-intervjuet, og me trur den vart akkurat slik han ville ha den.