I år er det midt-bygda som har fått det ærefulle oppdraget med å arrangera 17. mai, og det første møtet vart halde torsdag 8. mars i grendahuset.

Innbyggjarane i midt-bygda er blitt fordelt på forskjellege nemnder, og leiaren for kvar nemnd kallar inn si gruppe for vidare arbeid snarast mogleg:

Hovudnemnd
 • Atle Anda (leiar)
 • Ingebjørg Naa Helle
 • Ingvar Nistad
 • Åse Tholo
 • Hilde Dalland
Kiosknemnd
 • Unni Kvåle (leiar)
 • Mona Tveit Dalland
 • Hilde Tuft Soltvedt
 • Grethe Tuft Soltvedt
 • Torjus Tuft
 • Otelie Tuft
 • Jonas Kvåle
 • Anette Marcussen
 • Frida Vangen
 • Vilde Tholo von Ahnen
 • Hanne Nybrot
Leikar
 • Joy Kvamme (leiar)
 • Jon Jelmert
 • Jan Magne Kristiansen
 • Paul Merkesdal
 • Kristine Husum Kvåle
 • Ola Østvik
 • Sverre Nistad Kvamme
 • Hans Halvor Helvik Kvåle
 • Iman de Zwarte (jr.)
 • Peter-Hans de Zwarte
 • Jon Bjarne Kvåle Istad
 • Else Helvik
 • Åsta Vindenes
 • Laila Vangen
 • John Terje Aakre
 • Lasse Løberg Aakre
Salutt
 • Anders Kvåle (leiar)
 • Nils Petter Vindenes
Pynting og rydding
 • Sølvi Drageide (leiar)
 • Geir Ove Drageide
 • Borghild Håvik
 • Olav Vindenes
 • Inger Johanne Knutsen Vindenes
 • Hans Magne Kvåle
 • Marit Elisabet Tuft
 • Leif Tholo
 • Jan Tore Aakre
 • Reidun Tuft
 • Bjørnar Vik
 • Åsta Kvåle
 • Øystein Tholo
 • Ronny Åkre
 • Anne Gro Håvik
 • Helge Martin Håvik
Matnemnd
 • Lars Johannes Dalland (leiar)
 • Agnes Jojart Smørholm
 • Bjørg Kvåle
 • Gerd Rigmor Aakre
 • Margit Aakre
 • Elsa Johanna Tuft
 • Irene Tveit
 • Preben Terje von Ahnen
 • Vigdis Tholo Von Ahnen
 • Hans Willy Tuft
 • Ingunn Eriksen
 • Jelena Østvik
 • Marisol Margarita Espinoza Zegarra
 • Linn-Cecilie Johansen Romundset
 • Dagrun Worren Kvåle
 • Olav Einar Kvåle
 • Terje Soltvedt
 • Bente Samuelsen
 • Ronny Aakre
 • Ingunn Kristiansen

Matnemnda må hugsa å laga ein rulleringplan slik at alle får komma seg ut i sola.

Tognemnd
 • Tine Tuft Soltvedt (leiar)
 • Inge Nybrot
 • Hanne Tuft
 • Agnes Uhrin Jojartne
Kransenemnd
Kransenemnda er slegen saman med hovudnemnda i år.

Kransenemnda må hugsa høgtalarar om nødvendig.

Plakat
Joy Kvamme spør om elevane på skulen kan laga plakat.

Kvar husstand bakar to kaker. (kremkake, platekake, lappar osv.)

Om nokon følar seg forbigått i farta og vil hjelpa til, beklagar me dette. Ta då kontakt med ei nemnd så raskt som mogleg. Kanskje er det fleire ungdommar som vil væra med å hjelpa til?

Om du skal vekk må du gje beskjed til leiaren i nemnda du er med i.
Om det blir for få personar på kvar nemnd, må me kanskje omorganisera.

Husk å gje vidare bøker og rekneskap i god tid til innkallinga for neste år.

(Til stades på møttet var Lars Johannes Dalland, Sølvi Drageide, Else Helvik, Peter-Hans de Zwarte, Jon Jelmert, Dagrun Kvåle, Olav Einar Kvåle, Irene Tveit og Joy Kvamme. )