«Smånytt» lansert

By | 2014-01-12T15:36:20+00:00 12 januar 2014|Smånytt|

Strandvikjo.no har mangla ein stad for å leggje ut mindre nyhende som har lite tekst og ikkje krev bilete.

Facebook har vorte nytta til dette til no, men ikkje alle nyttar seg av Facebook.

Det har me no løyst ved at ein no kan lese dei fem siste publiserte mindre nyhende, kunngjeringar og informasjon under bjelka «Smånytt» på høgre sida av nettstaden.

Smånytt