Strandvik Vekst AS og Hålandsdal Vekst SA får kjøpa skulane i Strandvik og på Holdhus for 700.000 kroner kvar. Det sytte tre kommunestyrerepresentantar frå posisjonspartia for.

Du kan også lese meir på nettstaden til Strandvik Montessoriskule her.

Les saka hjå Os & Fusaposten ved å trykkje her ->