Informasjon om feiring av 17. mai i Strandvik 2020

Som det meste anna om dagen vil heller ikkje 17. mai feiringa i år bli slik vi er vane med. Det vil ikkje bli noko felles arrangement i Bygda.  Vi i Ytrebygda, som har ansvaret for organiseringa i år, arbeider likevel med eit lite program, som i hovudsak vil føregå digitalt. Vi vil komma med meir informasjon om dette når det nærmar seg.

Helsing 17. mai gjengen v/Synne S. Håve

Følg med “live” på Facebook ved å trykke her.

Trykk her for program for dagen.

Trykk her for 17. mai-quiz. Og her for fasit når du er ferdig!

Trykk her for vår 17. mai-Kahoot.

Trykk her er forslag til leiker ein kan leike heime i hagen på 17. mai.