About Gjesteforfattar

Gjesteforfattar er ein samlepost for artiklar eller nyhende som ikkje er skrevet av dei faste forfattarane på nettstaden. Er du interessert i å skrive ein artikkel under "Gjesteforfattar"? Då er det berre til å ta kontakt med oss snarast mogleg!