Det er få kyrkjegangarar i Strandvik kyrkje, også i forhold til dei andre kyrkjene i soknet.

Difor ynskjer Fusa sokneråd i samarbeid med Vinnes bygdelag og Strandvik Bygdautval å invitera bygdefolk til samtale om temaet: «Kva vil vi med kyrkja vår»?

Møtet finn stad tysdag 9. mai 2017 kl. 19:00 i Strandvik kyrkje.

Her ynskjer ein å få fram meiningar om framtidig bruk av kyrkja vår!

Vel møt!