Fredag 25. oktober 2013 går inn i historia som ein fantastisk dag for Strandvik oppvekstsenter. Endeleg vart Strandvik Nye Barnehage offisielt opna, og draumen om å samla barnehage og skule under same tak ein realitet.

Barnehagen har allereie helde hus i det nye bygget sidan midten av september, til stor glede for store og små. Men det var ikkje før denne haustdagen styreleiar i Strandvik Nye Barnehage, og ein sentral aktør i arbeidet for å få dette til, Svein Lang, ønskja alle hjarteleg velkomne til opninga. Lang fortalde om prosessen fram til ferdigstilling av bygget og gav ros til blant anna Strandvik sanitetsforeining, ordføraren og ikkje minst alle eldsjelene som har delteke på dugnad.

Ordførar Hans S. Vindenes stod for den høgtideleg snorklyppinga. Han sa blant anna at dette er ein vinn-vinn situasjon for kommunen vår. Ordføraren overekte også eit måleri av Bente Dankertsen som gåve frå Fusa kommune.

Du kan lese meir om denne hendinga på nettstaden til Strandvik oppvekstsenter ved å trykkje her.