Bygdautvalet har jobba ei stund med å skaffe steinbord og -benker til bygda. Etter ein formidabel dugnadsinnsats laurdag 13. desember kan dette arbeidet endeleg kryssast av som vel utførd.

Målet med tiltaket er å skape møteplassar for folk. Nokre midt i sentrum, og nokre for å invitere til å gå tur i bygda. 

Det er plassert ut fire sett beståande av eit bord og to benker, og fire enkle benker. Setta med bord er sett opp i Jordmorsvingen, Refsfjøra og to stk. i Skjelavikjo. Dei enkle benkane er sett opp i Vik (på vegen opp mot Stølen), på toppen av Legland (der asfalten sluttar) og to stk. på gamle postvegen (ved stien frå Nyland). 

Leiar i Bygdautvalet, Linn-Cecilie Johansen Romundset, vil særskild takke Gjensidigestiftelsen for deira økonomiske bidrag til dette flotte prosjektet.