• Namn:
  Ronald Valvatne
 • Årgang:
  48
 • Yrke:
 • Kjem frå:
  Sagvåg på Stord, men har budd i Strandvikjo dei siste 15 årå.
 • Kva gjer du på fritio:
  Sykkla
 • Det beste med Strandvikjo:
  At da e so fint her + at da bur møkje kjekke folk her!
 • Kva gler du deg til?:
  Te våren

I “folk og fe” neste gong: 
Mira Hannisdal Nilsen

Kva er “Folk og fe”?

Eldre “Folk og fe”