Strandvik Idrettslag held årsmøte.

Stad:
Grendahuset

Tidspunkt:
13. mars 2016 kl. 19:00 – 22:00

Deltakarar:
Medlemmer
Gruppeleiare og andre verv i Strandvik Idrettslag
Styret i Strandvik Idrettslag

Saksliste:

Detaljar i saker på saksliste er tilgjengelig på forspørje.

1) Godkjenne innkalling og saksliste

2) Velje ordstyrar, referentar og underskrivarar til protokollen

3) Årsmeldingar

a) Volleyball Gruppe

b) Fotball Gruppe

c) Tur Gruppe

i) Breistølshytta

ii) Trekning av tur bøker

d) Aktiv SFO

e) Arrangementet Strandvik Løpet / Open / Rittet 2015

f) Strandvik Idrettslag

4) Resultat og regnskap 2015

a) Presentasjon

b) Disponering av overskot / underskot

5) Aksjoner frå årsmøtet 2014

a) Våpenskap

b) Utvikling av idrettsbanen

6) Medlemsskap, kontingenter og avgifter

a) Kategoriar medlemskap

b) Aktive medlemmer

i) Kontingent

ii) Rabattar

iii) Andre avgifter

c) Andre medlemmar

d) Stemmerett

7) Etablering av danse gruppe

8) Arrangementet Strandvik Løpet / Open / Rittet

a) Leiing

b) Omfang

9) Permanent montering av reklame skilt på gjerde rundt bane

10) Budsjett 2016

11) Forslag til utvikling av Idrettsbanen

a) Fotballbane(r)

b) Volleyballbaner

c) Behov Strandvik Open / Strandvikløpet

d) Budsjett

e) Framdriftsplan

f) Mandat til Styret

12) Idrettslagets organisasjonsplan

13) Val

a) Fotball Gruppe

b) Volleyball Gruppe

c) Tur Gruppe

d) Aktiv SFO

i) Leiar

e) Strandvik Idrettslag

i) Leiar

ii) Nestleiar

iii) Styremedlemmar

iv) Vara medlemmer til styret

v) Revisor

vi) Andre

vii) Valkomité

14) Statuttar / Vedtekter

a) Endre statuttar i tråd med retningslinjer / krav frå NIF – LOVNORM FOR IDRETTSLAG