Strandvik Marknad 2022

Strandvik Marknaden 2022 vert avlyst! Planlegginga har kome for seint i gong grunna usikkerheit kring pandemien. Eit halvhjarta arrangement er ikkje noko Marknadsgjengen kan stå for. Me oppmodar likevel andre lag og organisasjonar i bygda om å «ta datoen» og arrangere noko anna kjekt for bygdefolket.

Samstundes treng Marknaden nye bidragsytarar, kanskje nokon som ser ting i eit nytt lys, så tenk gjerne på om du vil bidra til neste år.

Liv&Lyst i Strandvik har gleda av å invitere til sals- og utstillingsmarknad i bygda laurdag 28. mai 2022. Som tidligare år vert det fantastisk frukostbuffé frå Joker, salsboder, lotteri, hønsedritebingo, andeslepp, song- og musikkstemne, fest med dans m. m.