Sundag 9. mars reiste ein liten trupp frå Strandvik Skyttarlag til Fana for å delta på Fanafelten.

5 skyttarar var i ilden, og ikkje gjorde dei det så verst heller.

Resultat:

Erik Vik 28/14*

Solveig Kristin Håvik 24/13

Jens Georg Gulbrandsen 27/16

Hans Olav Flølo 28/12

Håvard Vik 30/15

I feltskyting skyt ein 30 skudd fordelt på 5 ulike figurar. Desse figurane er plassert ute i terrenget og skyttaren må sjølv vurdera kor langt unna figuren er plassert.  Resultata vert vist slik som dette 26/18. Det betyr at skyttaren traff med 26 av dei 30 skudda, og 18 av treffa var “innartreff”.