I år er det midt-bygda som har fått det ærefulle oppdraget med å arrangera 17. mai, og det første møtet vart halde torsdag 8. mars i grendahuset.

Innbyggjarane i midt-bygda er blitt fordelt på forskjellege nemnder, og leiaren for kvar nemnd kallar inn si gruppe for vidare arbeid snarast mogleg:

[toggle title=” Hovudnemnd “] [checklist]

 • Atle Anda (leiar)
 • Ingebjørg Naa Helle
 • Ingvar Nistad
 • Åse Tholo
 • Hilde Dalland[/checklist][/toggle]

[toggle title=” Kiosknemnd  “][checklist]

 • Unni Kvåle (leiar)
 • Mona Tveit Dalland
 • Hilde Tuft Soltvedt
 • Grethe Tuft Soltvedt
 • Torjus Tuft
 • Otelie Tuft
 • Jonas Kvåle
 • Anette Marcussen
 • Frida Vangen
 • Vilde Tholo von Ahnen
 • Hanne Nybrot

[/checklist][/toggle]

[toggle title=” Leikar  “] [checklist]

 • Joy Kvamme (leiar)
 • Jon Jelmert
 • Jan Magne Kristiansen
 • Paul Merkesdal
 • Kristine Husum Kvåle
 • Ola Østvik
 • Sverre Nistad Kvamme
 • Hans Halvor Helvik Kvåle
 • Iman de Zwarte (jr.)
 • Peter-Hans de Zwarte
 • Jon Bjarne Kvåle Istad
 • Else Helvik
 • Åsta Vindenes
 • Laila Vangen
 • John Terje Aakre
 • Lasse Løberg Aakre

[/checklist] [/toggle]

[toggle title=” Salutt  “][checklist]

 • Anders Kvåle (leiar)
 • Nils Petter Vindenes

[/checklist] [/toggle]

[toggle title=” Pynting og rydding  “] [checklist]

 • Sølvi Drageide (leiar)
 • Geir Ove Drageide
 • Borghild Håvik
 • Olav Vindenes
 • Inger Johanne Knutsen Vindenes
 • Hans Magne Kvåle
 • Marit Elisabet Tuft
 • Leif Tholo
 • Jan Tore Aakre
 • Reidun Tuft
 • Bjørnar Vik
 • Åsta Kvåle
 • Øystein Tholo
 • Ronny Åkre
 • Anne Gro Håvik
 • Helge Martin Håvik

[/checklist] [/toggle]

[toggle title=” Matnemnd  “] [checklist]

 • Lars Johannes Dalland (leiar)
 • Agnes Jojart Smørholm
 • Bjørg Kvåle
 • Gerd Rigmor Aakre
 • Margit Aakre
 • Elsa Johanna Tuft
 • Irene Tveit
 • Preben Terje von Ahnen
 • Vigdis Tholo Von Ahnen
 • Hans Willy Tuft
 • Ingunn Eriksen
 • Jelena Østvik
 • Marisol Margarita Espinoza Zegarra
 • Linn-Cecilie Johansen Romundset
 • Dagrun Worren Kvåle
 • Olav Einar Kvåle
 • Terje Soltvedt
 • Bente Samuelsen
 • Ronny Aakre
 • Ingunn Kristiansen

Matnemnda må hugsa å laga ein rulleringplan slik at alle får komma seg ut i sola.

[/checklist][/toggle]

[toggle title=” Tognemnd  “][checklist]

 • Tine Tuft Soltvedt (leiar)
 • Inge Nybrot
 • Hanne Tuft
 • Agnes Uhrin Jojartne

[/checklist] [/toggle]

[toggle title=” Kransenemnd “] Kransenemnda er slegen saman med hovudnemnda i år.

Kransenemnda må hugsa høgtalarar om nødvendig.[/toggle]

[toggle title=” Plakat  “]Joy Kvamme spør om elevane på skulen kan laga plakat. [/toggle]
Kvar husstand bakar to kaker. (kremkake, platekake, lappar osv.)

Om nokon følar seg forbigått i farta og vil hjelpa til, beklagar me dette. Ta då kontakt med ei nemnd så raskt som mogleg. Kanskje er det fleire ungdommar som vil væra med å hjelpa til?

Om du skal vekk må du gje beskjed til leiaren i nemnda du er med i.
Om det blir for få personar på kvar nemnd, må me kanskje omorganisera.

Husk å gje vidare bøker og rekneskap i god tid til innkallinga for neste år.

(Til stades på møttet var Lars Johannes Dalland, Sølvi Drageide, Else Helvik, Peter-Hans de Zwarte, Jon Jelmert, Dagrun Kvåle, Olav Einar Kvåle, Irene Tveit og Joy Kvamme. )