I løpet av 2015 har Strandvik hatt ein rivande utvikling. Mange nye hus er bygde, og mange nye strandvikingar er flytta til. Heile sentrum vert i desse dagar bygd om og utvida med både leilegheiter og butikk. Ei gledeleg utvikling!

Nedturar har det dessverre også kome. Blant anna er det kome vedtak på å legge ned den offentlege skulen vår, skulen i bygda med desidert størst utvikling i heile kommunen. Korleis vedtaket skal gagna heile kommunen er vanskeleg å skjøna.

No er det på tide med eit kjapt tilbakeblikk på kva som hende på Strandvikjo.no i 2015:

Februar:
I februar lanserte me eit nettbasert turkart.

Mars:
I mars vart «Ljospunktet», den lysande masta på Kletten, «tend».

April:
I april kunne me lese om Strandvik-jentene på NM i volleyball, feltstemne og dugnad.

Mai:
I mai vart det klart kven som skulle drifte Handelslaget vidare, og me arrangerte Strandvik Marknaden.

Juni:
I juni inviterte Bygdautvalet til både fyrstehjelpskurs og Skjelavikfest. Ein kunne teikne aksjar i Strandviktorget AS. Fusingar gjekk til topps på heimebane. Og juni vart avslutta med jonsok i Handelslagsfjæra.

Juli:
I juli forsvara Ronald Valvatne NM-gullet.

August:
I august kunne me lese om revansje på landskytarstemne, strålande innsats i NM, Vilde Hesvik Kartveit tok NM-gull i Skeet og eit ynskje om å skriva historia om Strandvikstafettens først tiår. I tillegg tok komikaren Hans Morten Hansen turen til bygda.

September:
I september kunne me lese om barn i bevegelse og glad mat. I tillegg kunne me sjå «The Movies and Nice Clips».

Oktober:
I oktober deltok Joker Strandvik på «Handle lokalt»-dagen.

November:
I november fekk Bo bronse. Warhuus gav ut boka «Barndomsminne frå Strandvik». Og Strandvik Transport og Maskin AS fekk kjempekontrakt.

Desember:
I desember fekk me kjekt gjensyn med Strandviknissen. Strandvik oppvekstsenter inviterte til musikal. Strandviking tappa Svegatjørn. Og Anders Mol fekk ungdomsstipend.

Om redaksjonen skal ha eit ynskje for 2016, er det fleire bidrag frå lesarane våre! Strandvikjo.no driv seg ikkje sjølv, og det avgrensar seg kor mykje tid ein kan leggje i nettstaden på friviljug basis. Me ynskjer at du som lesar sender inn hendingar til kalenderen, tips til artiklar/nyhende og ikkje minst; legg gjerne igjen ein kommentar under artiklane. Dette vil lette arbeidet for oss. Kanskje startar kommentaren din ein større debatt kring aktuelle tema i bygda? Om du ynskjer å få publisert ein artikkel, nyhende, dikt, forteljing eller historie som du har skrive sjølv, ikkje nøl med å ta kontakt då heller!

Me reknar med du følgjer oss i 2016 óg?

Godt nytt år!